163am银河官网|银河163游戏登录|银河国际游戏网站

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部仆射,官名。秦始置,汉以后因之,宋以后废。太平天国曾设仆射一职。

  尚书仆射为尚书令之副。尚书令阙,仆射便是尚书台(后称省)的长官。汉武帝至元帝时,兼用士人与宦官为仆射,至成帝时,罢宦官专用士人,置尚书五人,以一人为仆射。仆射“掌授廪、假、钱、谷”。大约当时尚书的机构较为简单,所以仆射主管具体事务较多。东汉时,尚书台称为“中台”,主管全国机要政务,组织扩大,仆射与尚书令同为台中长官,与六曹尚书台合称八座,台中具体事务遂移归尚书左右丞及诸曹尚书侍郎。银河国际游戏网站

  仆射初置一人,至汉献帝建安四年 (199)始分置左右仆射。自此以后,或二或一,置二人则分左右。左右仆射分领尚书诸曹,左仆射又有纠弹百官之权,权力大于右仆射。尚书令阙,则左右仆射为省主。魏晋以后,仆射已处于副相地位,号称端副(尚书令称端右)。但自魏晋至南北朝,仆射之上还有录尚书事、尚书令,至陈时,因其权重,此二职已基本不置,仆射的权力独重。隋文帝时,废录尚书事,尚书令虽置而常缺。于是尚书左仆射成为朝廷首相。唐初,大抵继承隋文帝时制度,尚书省置令而虚其位,仆射总领省事,与中书令、侍中同掌相权,而左仆射为首相。但唐太宗李世民也曾以仆射当求访贤才为理由,命令尚书省细务悉由左右丞处理,有冤滥大故才呈报仆射,这就限制了仆射全面综理政务的权力。贞观二十三年 (649)唐高宗李治即位后,李绩为左仆射复加同中书门下三品的称号,自此,仆射入政事堂议事,就例加此号,表明仆射已不是当然宰相。中宗、银河国际游戏网站睿宗时,还有不加同中书门下三品、也不参加议政的仆射,唐玄宗以后,仆射不再加此号。从此仆射就排除于宰相行列之外。

转载请注明:博客来 » 尚书银河国际游戏网站台称为“中台”

上一篇:银河国际游戏网站专指尚书仆射而言

下一篇:抽丝太多使女工手疼银河国际游戏网站

相关文章

Baidu